Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ
ଜୀବନ
★★★★★

© Pranati Mahapatra

Abstract Inspirational

1 Minutes   6.9K    7


Content Ranking

ଜୀବନର ଡ଼ଙ୍ଗା ବାହିବାକୁ ହୁଏ

    ଜୀବନରେ ଏକାଏକା,

ସମ୍ପଦରେ ସର୍ବେ ଆପଣାର ଥାନ୍ତି

   ବିପଦେ ନ ଥାଏ ଦେଖା ।

ବୃହତ ଜଗତର କ୍ଷୁଦ୍ରାତିକ୍ଷୁଦ୍ର ମୁଁ

     ପଥହରା ପଥିକଟେ ,

ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକା ଆଶା ମୋର  

  ଲୋଡାନାହିଁ କା'ର ଦୟା ଭିକ୍ଷାଟେ ।

ସାହା ଚଉବାହା ନିଳାଦ୍ରୀ ବିହାରୀ

       ତାଙ୍କ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ,

ଏ ଭବ ସାଗରୁ ପାରି ହେବି ନିଶ୍ଚେ

    ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ନାହିଁ।

କଳିର କଳ୍ମୁଷ କରି ସିଏ ନାଶ

   ଆସିବେ ମୋ ପାଶେ ଧାଇଁ,

ଭରା ପାପ ପଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିବେ ମୋତେ

    ଭକ୍ତ ସିଏ ଭାବଗ୍ରାହୀ ।

ପ୍ରଣତି ମହାପାତ୍ର

ବାଲେଶ୍ୱର

ଜୀବନ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱାସ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..