Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଦାନ
ଜୀବନ ଦାନ
★★★★★

© Dr. Diptiranjan Behera

Inspirational

1 Minutes   7.0K    8


Content Ranking

ଆସ ଆସ ସର୍ବେ ଆଜି ଆସ ହେ ବାହାରି

ଦୀପ କାଳେ ଲିଭିଯିବ ହୋଇଯିବ ଡେରି ||


ଜୀବନ ମାଗୁଛି ଭିକ କେଇବୁନ୍ଦା ଜୀଇବାର ଯୁ

ପୀଡିତ ବ୍ୟଥିତ ପ୍ରାଣେ କିଛି ନୂଆ ସପନର ଢେଉ ଖେଳିଯାଉ ||


ସଜ ଫୁଟା ଫୁଲ ପରି ପବନରେ ବାସ୍ନା ବୁଣି ଦେଇ

ଦାନର ମହିମା ଗାଉ ଦାନ ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ସଧ୍ୟରେ ଚେତାଇ ||


ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ସୈନିକ ଯେ ରକ୍ତ ଦିଏ ଢାଳି

ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ପୁଣି କେତେ ଫୁଲ କେତେ ପୁଣି କଳି ||


ଅସମର୍ଥ ଅସହାୟ କେତେ କେତେ ପୁଣି ଦୀନଦୁଃଖୀ

କେତେ ମା’ କେତେ ପୁଅ କେତେ କେତେ ଲୁହ ଭିଜା ଆଖି ||


ଦାନରେ ରହିବ ପ୍ରାଣ ରକତରେ ଥିବ ତୁମ ନାଆ

ସତରେ ରକତ ଦାନ କି ପବିତ୍ର କି ମହାନ ଆହା ||


ଏ ରକ୍ତ ଗାଇବ ବେଦ ମାନବ ଓ ମାନବିକତାର

ରକତ ଦାନରେ ସଦା ଶୁଭୁଥିବ ସୃଷ୍ଟିର ଓଁକାର ||

ସର୍ବେ ବାହରି ହୋଇଯିବ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..