Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ବିଶ୍ୱାସ
ବିଶ୍ୱାସ
★★★★★

© Sadananda Sahoo

Inspirational

1 Minutes   6.6K    6


Content Ranking

ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ କରିଛି ମୁଁ ପାନ

ହେ ପ୍ରେମୀ ସମାଜ ଜାଣ ;;

ପ୍ରେମ ପଥ ମୋର ଦୁର୍ଗମ ଅଭେଦ୍ଯ

ଚାଲିବାକୁ ନାହିଁ ବଳ !!

ପ୍ରୀତି ପ୍ରିୟତମା ବୁଝୁ ନାହିଁ ଜମା

କେତେ ଦୁରାବସ୍ଥା ମୋର ;

ପଡିଛି ସଙ୍କଟେ ମୁଁ ଯେ ବିପଦେ

ବୋହି ଯାଏ ଅଶ୍ରୁ ଧାର !!

ପ୍ରେମ ଛବି ଆଙ୍କି ଭାବନାରେ ରଖି

ସପନରେ ହଜି ଯାଏ ;

ହୃଦୟର ରାଣୀ ପ୍ରେମର ବାୟାଣୀ

ପ୍ରେମକୁ ପରଖି ନିଏ !!


ଦୁଃଖ ମୋ ଏତିକି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିକି

ଅଜଣା କହାଣୀ ଲେଖେ ;

ପ୍ରେମର ପୂଜାରୀ ପ୍ରେମ ଉପଚାରୀ

ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗ ଦେହେ ମା'ଖେ !!

ଅର୍ଥରୁ ଅନର୍ଥ ସମୟ ମୋ ବ୍ୟର୍ଥ

ପାଇନାହିଁ ପ୍ରେମ ରସ !!!

ବିଶ୍ୱାସର ଘର ମୋ ସୁନା ସଂସାର

ହସୁ ଥାଉ ସବୁ ଦିନ ;

ଉଭେଇ ନଯାଉ ହୃଦୟରେ ଥାଉ

ପ୍ରେମର ପ୍ରେମୀକା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ !!!

ବିରହ ଯାତନା ଦବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟା

ଏ ବାର୍ତ୍ତା ମୋ ଅନ୍ତରର ;;

ମୁଁ ଅମୃତ .ସନ୍ତାନ ମନ ମୋର ଭିନ୍ନ

ମୁଁ ପ୍ରେମିକାର ଯୋଗ୍ଯବର !!

ଦୁଃଖ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରେମ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..