Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମନ୍ଥନ-ସ୍ମୃତିର ଝରକା ଭିତରୁ;
ମନ୍ଥନ-ସ୍ମୃତିର ଝରକା ଭିତରୁ;
★★★★★

© Ram Prasad Bisoi

Others

1 Minutes   7.0K    7


Content Ranking

ସଂଳାପ-୯୬**
 
#ମନ୍ଥନ-ସ୍ମୃତିର ଝରକା ଭିତରୁ;
 
ପ୍ରେମ ଯଦି କେବେଳ ନିଛକ ଭାଵଟି ହୁଏ
କିଛି ହସ,କିଛି ମୁହଁର ଝଲକର 
ପରି ପରିସ୍ପୁଟ ହୋଇ 
ଯଦି ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଯାଏ,
କହିବି ସେ ଶୁଣିବ,ମୁଁ ଶୁଣିବି ସେ କହିଵ, 
ନୀରବତା,ଅଖଣ୍ଡ ନୀରବତାର ମଝି ଦରିଆର 
କାତ ବିହୀନ ନାଵ,ଦିଗହରା ନାବିକ,ବିଶ୍ୱାସହୀନ ସହ ଯାତ୍ରୀ
ଜୀବନର ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼,
ବାକି ରହିଯାଏ ମନ୍ଥନ, 
କେବଳ ମନ୍ଥନ,ଅସଂଖ୍ୟ ଅମିମାଂସିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସମୂହ----!
 
ସ୍ମୃତିର 
ସୀମିତ ଝରକା ଭିତରେ ଆଳାପିତ 
ଦୁଇଟି ହୃଦୟ କହି କହି ଚାଲି ଥାଏ ପାଖକୁ ଆସି ଯାଆରେ 
ହଜିଲା-ଖୋଜିଲା ପୁଣିଥରେ,
{ପ୍ରିୟ/ପ୍ରିୟତମା}
ଅତୀତ ମୋର---------- !!
ପ୍ରେମ-ନୁହେଁ କି ? 
ନିଚ୍ଛକ ଭାଵରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ
{ଅନାୟତ ସ୍ୱର୍ଗ}
#ମନ୍ଥନ-
ସ୍ମୃତିର ଝରକା ଭିତରୁ--------!!!
 
©®କାଶ୍ୟପ,ରାୟଗଡା ।

ମନ୍ଥନ-ସ୍ମୃତିର ଝରକା ଭିତରୁ;

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..