Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା-୨୦
ଜୀବନ ଗୀତା-୨୦
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   13.1K    4


Content Ranking

ଜୀବନ ଛବିଳ ମଧୁବର୍ଣ୍ଣବୋଧ
କେତେ ରଙ୍ଗ କେତେ ରୂପ
କେବେ ବଇଶାଖୀ କେବେ ସେ ଶ୍ରାବଣୀ
ରୂପ ତାର ଅପରୂପ ॥୦॥
 
କେବେ ପୂନେଇଁର ଜହ୍ନଉଠା ହସ
କେବେ ଉଆଁସ ଅନ୍ଧାର
କେବେ ସାତରଙ୍ଗୀ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସେତ
କେବେ ଅଦିନିଆ ଝଡ
କେବେ ଫୁଲଭରା କେବେ ପତ୍ରଝଡା
ଆଈମା'ର ପରୀ କାହାଣୀ କେବେ
ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀ ଗପ ॥୧॥
 
କେବେ ପୁଣି ନିଦହଜା ଲମ୍ବାରାତି
କେବେ ସେ ମିଠା ସପନ
ଛାଇ ଆଲୁଅର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ
ଚାଲଇ ସାରା ଜୀବନ
କେବେ ଖରାତାତି କେବେ ଜହ୍ନରାତି
ପୂଣ୍ୟପଥେ ଚାଲୁଚାଲୁ କେତେପୁଣି
କରେ ଅଜାଣତେ ପାପ ॥୨॥

#lyric#based on life#odia

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..