Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ
ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ
★★★★★

© Sarada Parida

Abstract Others Romance

1 Minutes   6.3K    3


Content Ranking

ମୋତେ ବି ତ ଜଣା ଥିଲା

ତୁମେ, କେହି ନୁହଁ ମୋର

ତଥାପି ଏ ମନ କାହିଁ

ଭାବିନାହିଁ ପର

ବର୍ଷ ବର୍ଷ କେତେ ରାତି

ଦେଖିଲି ସପନ

କେତେ କେତେ କଲ୍ପନାରେ

ରହିଲି ମଗନ

ଇଚ୍ଛମାନେ ଯେତେ ମୋର

ଆଖି କୋଣେ ଥିଲେ

ତୁମେ ଯିବା ପରେ ସିଏ

ଲୁହ ହୋଇଗଲେ

ଦୋଷ ତୁମ କେବେହେଲେ

ଦେବିନାହିଁ ସଖୀ

ସବୁ ଏ ସପନ ମୋର

ଦେଖିଥିଲା ଆଖି

ଏବେ ଅଲୋଡା ଅସୁଖ ଲାଗେ

ଏମିତି ଜୀବନେ 

ତଥାପି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତୁମ

କରେ ମୁଁ ବିଜନେ  

ପର ଆଖି ତୁମେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..