Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଏ ଜୀବନ ଚଲାପଥେ
ଏ ଜୀବନ ଚଲାପଥେ
★★★★★

© Mamatamanjari Das

Tragedy Inspirational

1 Minutes   7.2K    7


Content Ranking

ଶୂନ୍ୟତାର ଏଇ ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତାରେ

ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ

ଚାଲୁଥାଏ ଯେବେ ଏକା ଏକା ,

ତଥାପିି ଚାଲିଛି ଝୁଣ୍ଟି ,ପଡ଼ି ଉଠି

ମାରିନି କେବେ ମୁଁ ଥକ୍କକା |

ସୁଖକୁ ସବୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି

ମୋ ପିନ୍ଧା କାନି ପଣତରେ,

ଦୁଃଖକୁ ଆଜି ମୁଁ ଆଦରି ନେଇଛି

ମୋ ଓଠର ହସ ଧାରେ |

ପରକୁ ଆପଣା କରିିବାର ଭାବ ଜୀବନ ଶିଖାଇ ଦେଇଛି,

ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ନିିଜ ଦୁୁୁଃଖ ଭାବି ବଂଚିବାଟା ଶିଖି ଯାଇଛି |

ଫୁଲକୁ ଆଡେଇ କଣ୍ଟାରେ ଚାଲୁଛି

ପରକୁ ଆପଣା କରିଛିି,

ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ମୋ ପାଇଁ ଅମୃତ

ସେ ଅମୃତ ମୁଁ ପାନ କରୁୁୁଛି |

ଖୁସି ମାନେ ନୁହେଁ ରକ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧ

ଅନୁୁୁଭବ ଆଜି କରିଛି,

ପରକୁ ଆପଣା କରିବାର କଳା

ଜୀବନ ଶିଖାଇ ଦେଇଛି |

ଝୁଣ୍ଟି ପଡେ ଯେବେ ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ

ଅତି ଉହୁଁକି ଆସେ,

ତଥାପି କେବେ ମୁଁ ପଛକୁ ଚାହିଁନି

ଏ ଜୀବନ ଚଲାପଥେ |

 ◆◆◆ମମତା ମଞ୍ଜରୀ ଦାସ◆◆◆          ◆◆◆କଟକ◆◆◆

ଅମୃତ ଜୀବନ ଚଲାପଥେ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..