Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତନ
ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତନ
★★★★★

© Pradesh Kumar Pradhan

Others

1 Minutes   12.9K    3


Content Ranking

ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତନ


ନିଃଶ୍ୱାସେ ବିଶ୍ୱାସ
ବିଶ୍ୱାସେ ନିଃଶ୍ୱାସ
ରଖିଥାରେ ସଦା ବାଇମନ
ଦିନରେ ସପନ
ସପନରେ ଦିନ
ଦେଖି ରାଧା ନାମେ କର ଗୁଣ ଗାନ।


ସଂସାରୁ ତରିବୁ
ତରିବ ସଂସାର
ରାଧା କୃଷ୍ଣ କଲେ ତୋରେ କୃପା,
ସୁଖ ଦୁଃଖ ନିତି
ନିତି ସୁଖ ଦୁଃଖ
ସବୁ ଛାଡି  ଅଜପାକୁ କର ଜପା।


ରାଧା ଯେ କୃଷ୍ଣର
କୃଷ୍ଣ ଯେ ରାଧାର
ମିିଳନରେ ମିଳେ  ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ,
ଆତ୍ମାରେ ଯେ ଶୂନ
ଶୂନରେ ଯେ ଆତ୍ମା
ସବୁରି ସିଏ ସବୁଠାରେ ତାକୁ ଦେଖ।


ତାର ଠାରେ ଲୟ ରଖ।
ବାଇମନ ସବୁଠାରେ ତା’କୁ ଦେଖ।

ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତନ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..