Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଅଶ୍ରୁଧାରା
ଅଶ୍ରୁଧାରା
★★★★★

© Rajalaxmi Tripathy

Tragedy Abstract Others

1 Minutes   6.9K    6


Content Ranking

ଅକସ୍ମାତ ଖସିଗଲା

ମୋ ଆତ୍ମାଭିମାନଟି

ତୋ ସମ୍ମୁଖରେ

ମୋର ସେ ଅଶ୍ରୁପାତ

ଅଜସ୍ର ଧାରାରେ,ଅସଂଜତ ଭାବେ

ମାନିଲେନି ଲଜ୍ଜା, ସଂଜମତା।

ନିଜକୁ ନିଜେ ଅତିକ୍ରମି

ଆବିଷ୍କାର କରିନେଲି

ଝୁଲୁଛି ମୁଁ ତୋହରି କୋଳରେ

ଆକୁଳତା ନେଇ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଶୁଟିର।

କି ମହତ,ଉଦାର ଓ ବିପୁଳର

ପ୍ରେମାଷ୍ପଦ ହୋଇ

ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଛୁ ତୁ

ସ୍ବସ୍ତିକର ଅଶ୍ରୁ ଧାରା ସବୁ

ମୋ ଅକୁଣ୍ଠିତ ବୁକୁରୁ,

ରୁପାନ୍ତରି ତାହାକୁ

ସ୍ବର୍ଗୀୟ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ।

।।। ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ।।।

ଅଶ୍ରୁଧାରା ସଂଜମ ଲଜ୍ଜା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..