Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ସ୍ମୃତି
ସ୍ମୃତି
★★★★★

© CHINMAYI ACHARYA

Inspirational

1 Minutes   6.6K    0


Content Ranking

ଦୃଶ୍ୟୟିତ ହେଉଥାଏ ,

ସତେ ଯେ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆଭାର,

ସୀମାହୀନ ପଥ ପରି 

ଲମବିଥାଏ, ଅନନ୍ତ ଅସାର।

ନାହିଁ ଆଦି ନାହିଁ ଅନ୍ତ ତାର

ଜୀବନକୁ କରେ କେବେ ପର , 

କରେ ସେ ନିଜର ।

ସମୟ କୁୁ କରି ସେ ଅୟତ୍ତ

ଗଢିିିଚାଲେ ସମ୍ପର୍କର ଘର।

କେବେ ଲାଗେ ପୁୁଣି ଦୁଃଖର ସାଗର 

ନାହିଁ ତାର ପ୍ରତିକାର

ନାଁ ତାର ସ୍ମୃତି,

କେଵେ ମିଠା କେବେ ତିକ୍ତ 

ସେ  ଅନେକ ଅନୁୁଭୂତି।।

               

               ଚିନ୍ମୟୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ସ୍ମୃତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁୁଭୂତି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..