Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା- ୧୨୬
ଜୀବନ ଗୀତା- ୧୨୬
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   13.0K    8


Content Ranking

ଜୀବନ ଗୀତା- ୧୨୬
 
ଲୁହର ସୁଆଦ ଜୀବନରେ ଥରେ
ଚାଖିନି କୁହ ତ ଜଣେ
ହସର ଅମୃତ ଜୀବନରେ ଚାଖି
ନଥିଲେ ନଥିବ ଥରେ ॥୦॥
 
ସଭିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସୁଖ ସଉଭାଗ୍ୟ
ଲେଖି ନଥାଏ ତ ବିହି
ସବୁରି ଆଖିରେ ଲୁହର ଝରଣା
ଜନ୍ମରୁ ତ ଅଛି ରହି
ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ
ଝରଝର ହୋଇ ଝରେ ॥୧॥
 
କେତେ ଲୁହଥାଏ ଦୁଇଆଖି ତଳେ
ପାରିବ କିଏବା ମାପି
ଯେତେ ଝରିଗଲେ ଓଦାକରି ଓଠ
ବାକି ରୁହଇ ତଥାପି
ଟିକିଏ ବ୍ୟଥାରେ ବୁନ୍ଦାବୁନ୍ଦା ଲୁହ
ଜମାହୁଏ ଆଖିଧାରେ ॥୨॥

ଜୀବନ ଗୀତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..