Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମୌସୁମୀ ଓ ଆକାଶ
ମୌସୁମୀ ଓ ଆକାଶ
★★★★★

© Ram Prasad Bisoi

Others

1 Minutes   7.0K    5


Content Ranking

ମୌସୁମୀ ଓ ଆକାଶ ।
 
ମୌସୁମୀ------!
ତମେ ମତେ ଭିଜାଇ ଦେଇପାର,
ଅଭିମାନରେ,
ଲୁହ ଝରାଇ ପାର
କିନ୍ତୁ
ତୁମେ ଆସ
ଅତର୍କିତ,
ନଥାଏ ଖବର 
ତୁମ ଆସିବାର
ଆକାଶ ପାଖରେ
ଯଦିଓ
ତା ଛାତିକୁ ନେଇ
ତୁମେ ଖେଳ-----------!
 
ବେଳେବେଳେ,
ଅଣଦେଖା କରି 
ଚିରହରିତ ସବୁଜିମାକୁ
ଓ ଆଶାର ଫୁଲର ସମ୍ଭାରକୁ
ବରଷି ଯାଅ ମରୁଭୂମିରେ
ବୋଧେ 
ପୁଣି ଫେରିଯିବାକୁ 
ତୁମ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଭିତରକୁ 
ଠିକଣା ହଜାଇ ଦେବା ଭୟରେ-----!!
 
ମୌସୁମୀ 
ଆଖି ବନ୍ଧର ବନ୍ଧନୀରୁ ଅଭିମାନରେ ଝରି ପଡିବାରେ 
କଣ ? ମିଳେ ଯେ କେଜାଣି,
ବିଚରା ଆକାଶ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ
ବିଜୁଳି,ଘଡଘଡିର ଉତ୍ପାତ
ଲହୁ ଲୁହାଣ ବି ହୋଇଯାଏ ତା ଛାତି
ତୁମେ କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇ ନିଅ
ମନକୁ
ଝରାଇ କେଇ ବୁନ୍ଦା ଲୁହ
ଆକାଶର 
ଛାତିକୁ ଚିରି--------!!!
 
©®💝କାଶ୍ୟପ,ରାୟଗଡା।

ମୌସମୀ ଓ ଆକାଶ ।

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..