Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ମହାବାହୁ
ମହାବାହୁ
★★★★★

© Bauribandhu Lenka

Inspirational

1 Minutes   13.4K    8


Content Ranking

(0)

ତୁମ ନାମ ଧରି ଏ ଜୀବନ ଯାଉ

ଏତିକି କରୁଣା ହେଉ

ଏତିକି ମାଗୁଣି ଜୀବ ଗଲାବେଳେ

ତୋ ନାମ ସ୍ମରଣ ଥାଉ |

ଆହେ ମହାବାହୁ ଆହେ ମହାବାହୁ ||

(1)

ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢିନାହିଁ କେବେ

ପଢିନି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ

ତୁମ ନାମାବଳୀ ମୋ ହୃଦ ଶଙ୍ଖାଳି

ହେ ମୋର କଳା ଗୋବିନ୍ଦ

ସେଇ ନାମାବଳୀ ଗାଇ ଗାଇ ମୋର

ହୀନ ଏ ଜୀବନ ଯାଉ |

ଆହେ ମହାବାହୁ ଆହେ ମହାବାହୁ ||

(2)

ଅଜାମ୍ବିଳ ପାପୀ ତୁମ ନାମ ଜପି

ତରିଗଲା ମୁଁ ଶୁଣିଛି

ସେଇ ଭରସାରେ ମୋ ଜୀବନ ତରୀ

ପାରି ହେବ ମୁଁ ଭାବୁଛି

ମିଛ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ଏକା ସତ

ତୁମ ବିନା କିଏ ଆଉ |

ଆହେ ମହାବାହୁ ଆହେ ମହାବାହୁ ||

(3)

ତୁମରି ଆଶୀଷେ ସୁନ୍ଦର ଏ ଧରା

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ତାରା

ଏ ନୀଳ ଆକାଶ ସାଗର ତଟିନୀ

କେତେ ସୁଷମାରେ ଭରା

ଏତିକି ମିନତି ତୁମ ଏ ଆଶୀଷ

ସଦା ସଦା ଜରୁଥାଉ |

ଆହେ ମହାବାହୁ ଆହେ ମହାବାହୁ ||

*******

ଗୀତା ପାପୀ ତଟିନୀ ମହାବାହୁ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..