Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା- ୩୪
ଜୀବନ ଗୀତା- ୩୪
★★★★★

© Geeta Sarangi

Others

1 Minutes   6.5K    6


Content Ranking

ଜୀବନ ଗୀତା
 
ଏ ମନ ଜୀବନ ଏମିତି କୁହୁକ
ତାକୁ ବୁଝିହୁଏ ନାହିଁ
ଶିଶିର ଟୋପାରେ ଭିଜିଯାଏ କେବେ
ବରଷାରେ ଭିଜେନାହିଁ
ଜୋଛନାରେ ଦେହ ଜଳିଯାଏ କେବେ
ବୈଶାଖରେ ଜଳେନାହିଁ ॥୦॥
 
ଉଡିଉଡି ଯାଏ କିଏ ଖୋଜି ପ୍ରେମର ଅମରାବତୀ
ଗଡିଗଡି ମରିଯାଏ ପୁଣି ଡେଣାହରା ପ୍ରଜାପତି
ମରଣ ବରଣ କରେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ
ଜୀବନରେ ହାରେନାହିଁ ॥୧॥
 
ଫିକିଫିକି ହସୁଥାଏ କେବେ ଆଖିରୁ ଝରାଇ ଲୁହ
ଚିକିମିକି ଆଖି ଦିଶେ ସିନା ଅନ୍ତରେ ଲୁଚାଏ କୋହ
ସିନ୍ଦୂରଗାରରେ ଭରେ କପାଳକୁ
ହେଲେ ପ୍ରେମ ପାଏ ନାହିଁ ll୨ll

ଜୀବନ ଗୀତା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..