Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
जगावे ते नकळत!
जगावे ते नकळत!
★★★★★

© Nagesh Dhadve

Others

1 Minutes   1.1K    0


Content Ranking

भावनांच्या दुःखाला
साथ मिळे गोडपणाची
आयुष्य संपूनिया
माणसे मिळती ती मोकळेपणाची
संघर्षाच्या वाट्याला
भेट भेटी वळत
अखेरस, जगावे ते नकळत!

पाहूनिया जगाचे
सुखं जळे लोकांचे
जगाच्या अहंकाराला
डोहाळे ते भिकेचे
मनाच्या या विश्वासाला
ठेवावे फुलत,
अखेरीस, जगावे ते नकळत!

नको हा वेडेपणा
जगातल्च्याया लोकांसाठी
सुख पण भेटे त्यांस
स्वतःच्या स्वार्थापोटी
नाही कुठे जातपात
भाऊबंध व्हावे चुलत
अखेरीस,जगावे ते नकळत!

स्वतःला थांबवुनिया 
आता, स्वतःला सावरावे
जगापोटी घर सोडून
स्वतःतच हरवावे
परोपकारी सोडुनिया 
घ्यावे पाऊल परत
अखेरेस, जगावे ते नकळत!!

-नागेश(ndd)

शब्द माझे...

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..