Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
धरणी
धरणी
★★★★★

© Balika Shinde

Others

1 Minutes   20.4K    15


Content Ranking

धरणी मातेला नमन माझे...

माझ्यावर खूप उपकार आहेत तुझे....


पाप पुण्याचा भार अंगावर घेऊन धरणी माता सर्व सोसते ....

कधी कोणाशी भेदभाव नाही

कधी कोणाला ती रागवतही नाही...

पण कोपली की कोणाला ही ती सोडत नाही....


पानाफुलांनी सजते ती...

पाऊसाच्या पाण्याने तृप्त होते ती..

सर्वांची माता ती...

सर्वांची जननी ती..

सर्वांना सांभाळून घेते ती....

धरणी माता पाने फुले कोप

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..