Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
पाऊस
पाऊस
★★★★★

© Varsha Chopdar

Classics Fantasy

1 Minutes   1.6K    15


Content Ranking


ऋतु हिरवा ऋतु बरवा

सुगंधित झाली पावसाची हवा


कधी तो ओळखीचा वाटतो

कधी तो अनोळखी वाटतो


कधी धुंद होऊन बेधुंद सुखावतो

कधी रिमझिम होऊन धरेला रिझवतो


कधी अवखळ पोरासम कोसळतो

कधी हट्टी पोरीसम रूसतो


यौवनाच्या हिंदोळ्यावर झुलवतो

त्याची - माझी प्रीत फुलवतो


मला पाऊस हवाहवासा वाटतो

नकळत तो मनात दाटतो

पाऊस आनंद नातेसंबंध

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..