Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
भित्र्या सशाला...
भित्र्या सशाला...
★★★★★

© Raosaheb Jadhav

Inspirational

1 Minutes   2.4K    10


Content Ranking


अक्षरगण वृत्त : भुजंगप्रयात

१.कडव्यात चार चरण

२.चरणात १२ अक्षरे

३.गण : य य य य

४.यातिस्थान ६वे व १२वे अक्षर.

( लग क्रम : ल गा गा ल गा गा ल गा गा ल गा गा)


*भित्र्या सशाला...*

नशा ती जिवाला छळाया निघाली

तिचे हात जेव्हा गळा हार झाले

हुसासा सुटावा तिच्या सांगण्याने

सगे सोयरेही तडीपार केले...१


जिथे पाखरांना नकोसा विसावा

मनातून खोपे जपे झाड वेडे

मुका तो उभा शब्द घामेजलेला

नकारा नको रे जरा थांब थोडे...२


गुलाबा तुझा काय दावा कळेना

मिठीला अवेळी नखे टोचताना

निखारे कुठे ते जरा वांझ झाले

विखारी दवाचे धुके सोसताना...३


तसाही कशाचा उगा सोस नाही

तरीही उखाडा असा तो उशाला

मनाला असा फास काचेल जेव्हा

उडी मार सांगेन भित्र्या सशाला...४

भित्र्या . सशाला.. धुके

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..