Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
पण काही गावं हाल सोसती
पण काही गावं हाल सोसती
★★★★★

© Manisha Potdar

Others

1 Minutes   234    10


Content Ranking

हिरवी धरा हिरवी शेती गावाची

डोलती झाडे झुडपे शेती गावाची


जपतात नाती गोती माती गावाची

खेडोपाडी सुंदर पक्षी गाती झाडावरती


थै थै करुनी मोर नाचती बागडती

कोंबडया, बकऱ्या, मेंढया गावात राहती


गायी,बैलं,म्हशी,रेडे हंबरती , चरती

कुत्रे,मांजरी शेताची,घराची राखणं करती


पण अजुनंही खरा शेतकरी

खरा पोशिंदा गावाकडे उपाशी


पण अजुनंही काही खेडो पाडी

विजेचा लंपंडाव चालती


पण अजुनंही काही खेडी पाडी हाल सोसती

धरणं बांधले खेडया पाडया जवळी


सारे पाणी शहराकडे वळवती अशी मती

भगिनी माझ्या पाण्यासाठी पायपीट करती


कुढली सुविधा, कुढला न्याय, कुठली नीती

मंत्री जंत्री साहेब सारेचं मतलबी नीती


भांडाभांडी, गाठीभेटी, माजते स्रीमंती

प्रत्येक खेडोपाडीचे व्हावे राळे गन सिद्धि

प्रत्येक खेडोपाडी असावे एक अन्ना हजारे सोबती

मतलबी सोबती राखणं

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..