Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
साता जन्माची गरीबी
साता जन्माची गरीबी
★★★★★

© Vijay Sanap

Inspirational

1 Minutes   32    0


Content Ranking

   साता जन्माची गरीबी

रोज करतो मजुरी

घाम गाळूनच होई

संध्याकाळ ती साजरी ।।


टिचभर  पोटासाठी

बालपणी फोडे खडी

आम्हा कसली रे शाळा

नाही कुठे बाराखडी ।।


हाती घेऊन हातोडा

फोडे दगड उन्हात

निरागस बालकाच्या

काय असेल मनात ।।


असे जवळ सावली

नाही विसावा जीवाला

पोट  भरणे  सोडून

कसं बसू सावलीला ।।


बाप गेला देवा घेरी

माय नेहमी आजारी

तिच्या दवाखान्यासाठी

करे  उन्हात  मजुरी ।।

सावलीला दवाखान्यासाठी बालकाच्या

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..