Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
सृजन
सृजन
★★★★★

© Latika Choudhary

Others

1 Minutes   7.1K    9


Content Ranking

विचारांचे जलचर

   मन अथांग सागर

      तरंगती डोही

        नयनांच्या ।।

   विरघळती आसवे

  लाचारे जल साचवे

      आटवूनी देही

        भावनेच्या ।।

    रासरंग नियतीचा

  भाळी टाक सटवीचा

     खेळवी जीवना

        मनुजाच्या ।।

 देहाची या सोशिकता

  मनाची या महानता

     गावली शिदोरी

       जल्माच्या ।।

 जग असे मायाजाल

   रक्तनाती मृगजळ

    क्षणी काढी पळ

        संकटाच्या  ।।

  सृजनाचा असा छंद

   अवखळ मनी बंध

      तारी प्रलयात

       जीवनाच्या ।।

विचार रासरंग शिदोरी नियती जीवन सृजन

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..