Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
बीजदान
बीजदान
★★★★★

© परेश पवार 'शिव'

Inspirational

1 Minutes   277    40


Content Ranking

भरकटलेल्या शीडाला,

वाऱ्याचे ती भान देते..

वादळाला हसत हसत,

झुंजायचे आव्हान देते..


बेभानल्या हिरण्यमनास

मोकळंसं एक रान देते..

घरट्यामधल्या पक्ष्याला

ती भलंमोठं अस्मान देते..


धरणीसाठी आषाढाला,

सरींचे ती बाण देते..

अन श्रावणाला नभामध्ये,

सप्तरंगी कमान देते..


डोळ्यांतल्या आसवांना

ओंजळीचं पान देते..

कोंदटलेल्या स्वप्नांना

दरवळतं लोबान देते..


मरणाऱ्याला हसत हसत,

जगण्याचे वरदान देते..

तिच्या नकळत जगाला ती,

हास्याचे बीजदान देते..

बीजदान हास्य वरदान

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..