Satish Sakhiya

Tragedy


Satish Sakhiya

Tragedy


ઝંઝીર

ઝંઝીર

1 min 12.9K 1 min 12.9K

જકડાયું છે દિલ તે આપની ઝંઝીર છે, 

પામવા મથે આપને મુજની તાસીર છે.

છે હકુમત પણ દિલ પર તારી જ ને, 

તું જ તો આ સલ્તનતની વજીર છે.

છે દર્દની જાગીર આ દુનિયા આખી, ને,

તારો સ્નેહ એમાં એક સુખની લકિર છે. 

મળે સુખ ભાગ્યમાં હોય તો માનવી ને,

ક્ષણિક, ને દુઃખ અહીં બધાની તકદીર છે. 

જન્મે છે સતીષ સૌ લલાટે લખાવી ને,

કોક પ્રેમમાં બેઠા હાથે જ બની ફકીર છે.


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design