Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
એવું લાગે છે
એવું લાગે છે
★★★★★

© Shaurya Parmar

Tragedy

1 Minutes   6.5K    2


Content Ranking

તુ હજુ પણ મને જોતી હોવ, 

એવું લાગે છે, 

મને રડતો જોઈ,

તુ પણ રોતી હોવ, 

એવું લાગે છે, 

તારું નામ મનમાં આવે, 

પગ થંભી જાય છે,

મનને ખાલીપો જીરવાય છે, 

સમય આખો થંભી જાય છે, 

ઉપરથી તુ જાણે કંઈક કહેતી હોવ  

એવું લાગે છે, 

મને એકલો જોઈ, 

તુ અહીંયા જ કંઈક આસપાસ રહેતી હોવ, 

એવું લાગે છે, 

હસતા હસતા તુ યાદ આવે, 

અચાનક ગંભીર થઈ જવાય છે, 

આસપાસનો ખ્યાલ ન રહે, 

બસ તારામય થઈ જવાય છે, 

મારો વિયોગ, તુ પણ સહેતી હોવ, 

એવું લાગે છે, 

મને એકલો જોઈ, 

તુ અહીંયા જ ક્યાંક આસપાસ રહેતી હોવ,

એવું લાગે છે... 

તુ હજુ પણ મને જોતી હોવ, 

એવું લાગે છે, 

મને રડતો જોઈ,

તુ પણ રોતી હોવ, 

એવું લાગે છે.

કવિતા અછાંદસ મા સ્મૃતિ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..