स ह ज Sahaj

Fantasy Inspirational Romance


स ह ज Sahaj

Fantasy Inspirational Romance


તારા વગરની સાંજ

તારા વગરની સાંજ

1 min 6.8K 1 min 6.8K

ભંડકીયામાં ભંગાર સાથે રાખેલી,
ધાતુ જેવી જ "કટાતી" આ સાંજ..
બુટના તળીયે ઠોકેલી ખીલ્લી જેવી,
રોડ સાથે રોજ "ઘસાતી" આ સાંજ..
પગલુંછણીયામાં પગની સાથે લુંછાતી,
ધુળની જેમ "ખંખેરાતી" આ સાંજ..
દોરીમાં સુકવેલા ભીના કપડા જેવી,
નિચવ્યા પછી "ટીંગાતી" આ સાંજ..
જો, તારા વગર કેવી હોય?
કલમથી કોરા કાગળ ઉપર..
 ભાર દઈને "લખાતી" આ સાંજ..!


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design