Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
મધુકરની વિજ્ઞપ્તિ
મધુકરની વિજ્ઞપ્તિ
★★★★★

© KAVI KALAPI

Classics

1 Minutes   133    7


Content Ranking

અરે રે! પુષ્પ! આ ભમરો મરે છે હો: મરે છે હો!

નમેરું થઈશ શું, વ્હાલા! હું ત્હારો છું: તું મારું થા!

તું બીડાતાં હું બીડાઉં: તું ખીલે, તો હું ગુંજું છું:

ન ભોગી પુષ્પ બીજાનો: હું ત્હારો છું: તું મ્હારું થા!

અરે! તું ભૃંગ બીજા જો ભ્રમણ કરતા ફૂલે ફૂલે:

કદી મ્હારી ન રીતિ એ: હું ત્હારો છું: તું મ્હારું થા!

કંટક કાપી નાખી દે: ભ્રમર છાતીથી ચાંપી લે:

તું શોભે સર્વદા હું થી હું ત્હારો છું: તું મ્હારું થા!

હું ત્હારો ને ન તું મ્હારું; ન રીતિ એ રતિની છે:

કદર તું પ્રેમીની કર તો હું ત્હારો છું: તું મ્હારું થા!

તપું છું હું: બળું છું હું ! મરું છું હું, અરે પ્યારા!

તું મકરંદ છાંટી લે: હું ત્હારો છું: તું મ્હારું થા!

આ તો સ્વપ્ન ટૂંકું છે: હું ગુંજી લઉં: તું ખીલી લે!

થશે પલમાં અરે! હા ! શું? હું ત્હારો છું: તું મ્હારું થા!

સુકોમલ તું ખરી જાશે: ભ્રમર ત્હારો મરી જાશે:

આખિરની ગતિ એ છે: હું ત્હારો છું: તું મ્હારું થા!

મધુકર સ્વપ્ન મ્હારું કલાપી old classic

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..