Meerabai Sant

Classics


0  

Meerabai Sant

Classics


અરજ કરે છે મીરાં રાંકડી

અરજ કરે છે મીરાં રાંકડી

1 min 134 1 min 134

અરજ કરે છે મીરાં રાંકડી રે, ઊભી ઊભી.

મુનિવર સ્વામી મારા મંદિરે પધારો વહાલા,

સેવા કરીશ દિન-રાતડી રે ... ઊભી ઊભી.

ફૂલના હાર વહાલા, ફૂલના ગજરા કરું,

ફૂલના તોરા ફૂલ પાંખડી રે ... ઊભી ઊભી.

બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધરના ગુણ વહાલા,

તમને જોઈ ઠરે મારી આંખડી રે ... ઊભી ઊભી


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design