Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ખમ્મા ખમ્મા
ખમ્મા ખમ્મા
★★★★★

© Sanjoo Vala

Others

1 Minutes   13.1K    6


Content Ranking

સડેડાટ  પણ  છાનું-માનું :ખમ્મા ખમ્મા
ઘઉં ભેળા કંકર  દળવાનું :ખમ્મા ખમ્મા

વહી ગયા તે સહુ દસકાનું :ખમ્મા ખમ્મા
ભોળા ભાઇઓનું ભયખાનું :ખમ્મા ખમ્મા

જેને  છબછબિયાં   કરવાની  ટેવ પડી છે
એનું  ઊંડાં  જળનું  બ્હાનું :ખમ્મા ખમ્મા

સામા  ઘરના  શયનકક્ષમાં  નજર પડે ને
ચોળાયેલું  જોઉં  બિછાનું : ખમ્મા ખમ્મા

લાદેલા   અર્થોના   ઉત્પાદન   કરે  જે
ના થઇએ કોઇ કારખાનું : ખમ્મા ખમ્મા

જર્જર થાવું, ફાટી પડવું લખ્યું હોય જ્યાં
છું  એવા  પુસ્તકનું  પાનું : ખમ્મા ખમ્મા

કહો પ્રલય 'ને  ધરતીકંપને  રહે પ્રમાણિક
છે  મારું  ઘર  છેવાડાનું : ખમ્મા ખમ્મા

 

 

 

જળ પ્રલય

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..