Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
લાગે છે હું સફરમાં છું...!
લાગે છે હું સફરમાં છું...!
★★★★★

© Vishal Parmar

Inspirational Romance Tragedy

1 Minutes   12.9K    6


Content Ranking

ના આવી રહેલા વરસાદને આકાશમાં શોધું છું,

મારી પ્રત્યેના તારા સ્વભાવને તારામાં શોધું છું.

લાગે છે હું સફરમાં છું...

લાગણીઓ રોકવાનો પ્રયત્ન છે મારો જે બધે ફાવતી નથી,

સમજુ શું આ વર્તનને? તારી એ વિચારધારાને શોધું છું.

લાગે છે હું સફરમાં છું...

ખરાબ હું છું કે મારો સમય? એ સવાલનો જવાબ શોધું છું,

શું હશે તારે મન મારા વિચાર એ વિચારોને કલ્પનામાં શોધું છું.

લાગે છે હું સફરમાં છું...

કયા વિચારોમાં છું હું કે એમા ખોવાયેલી મારી ઊંઘને શોધું છું,

બસ તું ક્યાં વ્યસ્ત છે એવું વિચારતો હું તને તારામાં શોધું છું.

લાગે છે હું સફરમાં છું...

હોય છે ઘણાને ઘણા દુઃખો જ્યાં મારા દુઃખોનું કોઈ મૂલ્ય નથી,

પણ હું તો મારા પ્રત્યેના તારા મુખ પરના સ્મિતને શોધું છું.

લાગે છે હું સફરમાં છું...

મન તો મને વિચારવા પ્રેરે છે ને દિલ કહે છે કે મૂક આ બધું,

છતાં મારા પ્રત્યેના તારા આ અબોલાના કારણોને શોધું છું.

લાગે છે હું સફરમાં છું...

સ્મિત શોધું લાગણી દુઃખો ગઝલ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..