Harshida Dipak

Romance


4  

Harshida Dipak

Romance


'આયખું'

'આયખું'

1 min 13.3K 1 min 13.3K

એક ડગલું તે ભર્યું તો એક ડગલું મેં ભર્યું 

ને પછી ડગલે ને પગલે નવજીવનમાં એ સર્યું 


સાંકડી શેરી હતી ને તોયે પગલાં રોજ ભરતી 

જોજનો કાપીને અંતર આ જીવન બેઠું કર્યું 


તે દીધેલા એક બોલે દોડતી આવી અને 

વ્હાલમાં ને વ્હાલમાં એ પાંદડું હળવે ખર્યું 


દઈ દીધું છે જેટલું તેં એટલું મેં પી લીધું 

એક ચપટી ધૂળમાં બસ આ જીવન જો તરવર્યું 


તું જો પકડે હાથ મારો દોડતી દશ - દશ દિશા 

લે હરિવર ! આયખામાં તે દીધું તે મેં ભર્યું .


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design