Harshida Dipak

Others


3  

Harshida Dipak

Others


દરિયા કાંઠે બેઠી

દરિયા કાંઠે બેઠી

1 min 6.7K 1 min 6.7K

હરિ તમારો સાદ સૂણવાં દરિયા કાંઠે બેઠી 

ખારાં જળનાં મોજા ઉછળે થઈ ગઈ હું તો એઠી

હું દરિયા કાંઠે બેઠી ......

અજબ તમાસો , ગજબ સમાસો , જીવન તો સમરાંગણ 

ખૂણે ખાંચે પુષ્પ મિલિન્દો ઉઘડે આખું આંગણ 

હરિ તમારું હેત ભરીને મધદરિયે હું પેઠી ....

હું દરિયા કાંઠે બેઠી ......

ભીની રેતી હારે છીપલા એકબીજાને ભેટે

માનવની આ મહેરામણમાં મળવાનું તરભેટે 

સમજણ કૈંક પીડાને વાતો એકલ પંડે પેઠી .....

હું દરિયા કાંઠે બેઠી ......

દિવસે દિવસે રીત જુદીને જુદા કૃતિ આકારો 

પ્રેમ સમંદર ગુમ થયો ને માત્ર રહ્યો ભણકારો 

હરિ તમારા ચરણ પખાળું ભલે જોજનો છેટી .....

 હું દરિયા કાંઠે બેઠી ...


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design