Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
દેશ પરદેશ
દેશ પરદેશ
★★★★★

© Shaishav Bhagatwala

Inspirational Classics

1 Minutes   12.9K    1


Content Ranking

પહેચાન છે આપણી આપણા દેશથી,

માન થાય છે આપણને ત્રિરંગા વેશથી.

જાત-જાતની સંસ્કૃતિ અને જાત-જાતના લોકો,

રહીએ છે ભારતમાં આપણે પુરા એશથી.

યાદ આવે છે દેશ ભારતીયોને પરદેશથી,

કેમ કે દુર છે એ પોતાના ભારત દેશથી.

નથી મળતી પોતાની સંસ્કૃતિ ત્યાં,

કે નથી મળતા પોતાના લોકો ત્યાં.

ગુજાર્યું હતું અહીં પોતાનું "શૈશવ" પુરા મોજથી,

પરદેશમાં તો રહે છે જાણે કોઈની નજરકેદથી.

નથી ઉજવાતા તહેવારો ત્યાં પુરા જોશથી,

કેમ કે દુર છે એ પોતાના ભારત દેશથી.

આતુર છે એ લોકો પોતાના દેશ અને સ્વજનોને મળવા માટે,

વહે છે આંસુ પાણીની માફક પુરા જોરથી.

ભારતમાં તો છે નદી-નહેર અને સાગર "શૈલ",

ઘેરાયેલું છે પરદેશ ઉંચી ઉંચી ઈમારતોથી.

પહેચાન છે આપણી આપણા દેશથી,

માન થાય છે આપણને ત્રિરંગા વેશથી.


દેશ પરદેશ શૈશવ શૈલ ગઝલ કવિતા

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..