Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
અરજી કરી નથી...
અરજી કરી નથી...
★★★★★

© Umesh Tamse

Inspirational Romance Tragedy

1 Minutes   14.4K    5


Content Ranking

વાતો હૃદયની આજ કહેવી બધી નથી, 

મારા હૃદયમહીં છે તું એ બાતમી નથી. 

તકદીર છો ખરાબ છે મારું હજી સુધી, 

ઈશ્વરને મેં કદીય કો' અરજી કરી નથી. 

થાશે સપન બધા જ પુરા એક દી અહીં, 

એવી અતૂટ એક એ આશા મરી નથી. 

સુંદર શરીર કોક દી તો રાખ થઇ જશે,

આ વાતને હજી કે એ સમજી શકી નથી? 

ખાલી કરી હૃદયને ભલે તું જતી રહી, 

દિલમાં હજી સુધી એ જગા મેં ભરી નથી. 

કોઈક તો દિવાલ બનીને રહ્યું હશે, 

તેથી મને ય કોઇ જ પીડા નડી નથી. 

હ્રદયમહીં દિલ તકદીર દિવાલ ગઝલ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..