Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
હશે!
હશે!
★★★★★

© Son Bai

Tragedy

1 Minutes   6.8K    2


Content Ranking

હશે !

એનો પણ,

એક 

સુંવાળો ખૂણો?

જ્યાં મન ભરીને

એ વ્યક્ત થતો હશે?

જીવનભરના સઘળા તથ્યોને

જાહેર 

કરી શક્યો હશે?

જાતિ, વચન, કાળ,

બધુંયે

ભૂલી જઈને,

આત્માની પેલે પાર

સઘળા સત્યો

કહી શક્યો હશે?

મનમાં 

જે

સંઘરાયું હશે-

એ ક્યાંક ઝરણા રૂપે 

વહ્યું હશે?

કે,

હજુ પણ...

શાંત સરોવર

ભીતર

ઉછાળા મારતું હશે?

નદી થવાની 

આશમાં

મન

રડ્યું હશે?

કોણ જાણે;

બાષ્પ બનીને

ઊડી ગયું હશે?

મન રડ્યું ખૂણો જાતિ વચન કાળ તથ્યો કવિતા

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..