Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
સંસ્કૃતિ
સંસ્કૃતિ
★★★★★

© Subhash Desai

Others

1 Minutes   6.8K    4


Content Ranking

ઘોડા ની
લાળ માં થી જન્મી ચૂકેલા
શહેરો એ નળમાંથીતાં સૂરજ ને ભેટ આપી
છે
ચમકતાં બૂટ માં બાંધેલી શબ્દો ની
દોરી
કોઈ ના આવવાની રાહ ન જોવાં
ટેવાયેલું બાવળ નું ઝાડ
ચામડી પર ફૂટી નીકળેલાં
કાંટાઓને મુકી આવે
છે
Art gallery નાં
Ekabana show માં
ખભા પર પીળી પડી ગયેલી
જનોઈ ની ગાંઠ માં સઁતાઈ
ગયેલી સંસ્કૃતિ
વધી ગયેલાં નખ નીચે ભરાયેલા
મેલ માં થી ખોતર્યાં કરે
છે
મોહેન્જૉ દરો ને
શબ્દો ની દોરી વીંટી
આપઘાત કરનાર
સૂરજ ની લાશ તરી રહી
છે
ઘોડા ની લાળમાં!

સંસ્કૃતિ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..