Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
હોવું જોઇએને
હોવું જોઇએને
★★★★★

© Drsatyam Barot

Others

1 Minutes   13.7K    8


Content Ranking

જાત જેવી હોય એવું,
ભાન હોવું જોઇએને,
આગના જેવું તનેએ,
માન હોવું જોઇએને.

કોઇ તમને સાત ભવનો,
હેત આપે શ્વાસ થઇને,
તો તમારું પ્રેમ જેવું,
વાન હોવું જોઇએને.

એમ રસ્તાઓ બધા ચાલી,
કદી સામે ન આવે,
મંઝિલોનુ પગ મહીં તો,
સ્થાન હોવું જોઇએને.

આમ ખાલી વંશજો ના,
કરણના થઇ જવાશે,
ટેક સાથે જિંદગીનું,
દાન હોવું જોઇએને.

ભીડમાં ઘોઘાટ થઇ ને,
રાડ શાને પાડવી,
સૌ દિલોમા ગાય એવું,
ગાન હોવું જોઇએને.

કાયમી સિર પર રહે,
જેનો નશો આ જિંદગી ને,
ખાસ પીણાનુ સદાયે,
પાન હોવું જોઇએને.

જિંદગી જેના થકી બરબાદ,
કરવાની બને છે ,.
એક એવું ખાસ પણ ,
ઇન્સાન હોવું જોઇએને .

કેમ દુઃખ  બાકી લઈને  ,
દરદને બદનામ કરતો,. .
ભાઇ દુઃખને વેઠવાનુ ,
ભાન હોવુ જોઇએને.

જો મહાપ્રસ્થાન લેવું,
હોય તારે જિંદગી થી,
તો તમારું આગવું એ,
રાન હોવું જોઇએને.

હોય ગાડી બંગલા,
ના હોય,તોયે ચાલશે,
પણ ,.
મોત પુરતું આપણું  ,
સામાન હોવું જોઇએને.

જિંદગી મોત ગાડી બંગલા

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..