Jashubhai Patel

Others


2  

Jashubhai Patel

Others


બસ અમે તો થોડુ જીવી લીધું

બસ અમે તો થોડુ જીવી લીધું

1 min 7.3K 1 min 7.3K

બસ અમે તો થોડું જીવી લીધું 
આમ જીવન થોડું ચાખી લીધું 

ગમતું જે જે, તે બધું ખુદાથી 
શરમ છોડી આમ માંગી લીધું 

પ્રેમને લીધો અમે તો જાણી 
જાણવાનું આમ જાણી લીધું 

મોજથી જીવન વિતાવ્યું સુંદર 
જીવતરને આમ માણી લીધું 

જે મળ્યા તેને બનાવ્યા સ્નેહી  
'જશ' બધાને આમ ચાહી લીધું 

 


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design