Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
છેતરાયો છું
છેતરાયો છું
★★★★★

© Satish Sakhiya

Tragedy

1 Minutes   7.2K    6


Content Ranking

સમયે સમયે સમરાયો છું

જરૂર પ્રમાણે વપરાયો છું

ઘણી કોશિષ કરી છતાંયે

શરમમાં આવી છેતરાયો છું

રાખવા જતાં રિવાજ જૂના

આધુનિકતાથી અંતરાયો છું

કહેવું કોને અહીંયા કહો

હું વગર કાતરે કતરાયો છું

ઝખ્મોને જીગર માં ધરબી

દર્દના ધોંસરે જોતરાયો છું

લાખ મહેનત કરી બચવા 

છતાં વારંવાર વહેરાયો છું

શું કહેવું "સતીષ" અંહીયા

વ્હાલાના હાથે વેતરાયો છું

કવિતા રિવાજ આધુનિકતા

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..