Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
મા મને જનમ લેવો છે...
મા મને જનમ લેવો છે...
★★★★★

© Dhruvi Babariya

Abstract

1 Minutes   1.4K    5


Content Ranking

મા, મને જનમ લેવો છે
એક ગર્ભમાંની બાળકી બોલે છે
 
મા મને તારા ખોળામાં રમવું છે
મા મને તારા હાથે જમવું છે
મા મને ભાઈ સાથે રમવું છે
મા પપ્પાને કે મને જનમ લેવો છે.
 
પપ્પાની આંગળી પકડીને ચાલવું છે
મા હું તારી સ્નેહની ભૂખી છું
મા મેં તારી મમતાને ઝંખી છે
તારી સાથે રમવું ને તારી સાથે જમવું
 
એક ગર્ભમાંની બાળકી બોલે છે
અને આ કરુણાભરી વાત
સહુને કહે છે કે મને જનમ લેવો છે.
 
મા હું તારા ઉપર બોજ નહીં બનું
મા હું તને ક્યારે દુઃખી નહીં કરું
મા હું તને ક્યારે રડવા નહીં દઉં
મા હું તને ક્યારે ખોટા ખર્ચા નહીં કરાવું
મા મને જનમ લેવો છે.
મા હું તારો જ અંશ છું
મા, પપ્પા ને કે હું એનો જ વંશ છું
મા મને જનમ લેવો છે.

Mother કવિતા

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..