Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
નીતિતુંબી ભવસિંધુને તરાવે
નીતિતુંબી ભવસિંધુને તરાવે
★★★★★

© Narmad Gujarati

Classics

1 Minutes   61    3


Content Ranking

નીતિતુંબી ભવસિંધુને તરાવે

તુફાની તુરંગમાંથી,

વાયુ ભયંકરમાંથી,

ધારવાળા ખડકમાંથી,

ક્ષેમ તીરે લાવે લાવે. તે તરાવે

વીંટળાઇ વળી લાલચો ચોપાસે;

નથી ધૈર્ય અને સત્યનુંબળ પાસે;

અરે, રહેવું બંધાઇ જમપાશે;

પ્રભુ, પ્રેર તું ઉપાય, લાગુ પાય, હે જગરાય

તું સમરાય, સુખડું થાય, મનની લાય,

બહુ બહુ હાય, સહુ સમાય,

સંકટો ના'વે ના'વે. તે તરાવે

OLD CLASSIC નર્મદ સંકટ ભગવાન પ્રાર્થના

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..