Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
તલ તિલક લટ તખત મુગટ શું છે !
તલ તિલક લટ તખત મુગટ શું છે !
★★★★★

© AMRUT GHAYAL

Classics

1 Minutes   89    2


Content Ranking

તલ તિલક લટ તખત મુગટ શું છે !

જો નથી કૈં ગુપત, પ્રગટ શું છે !

હોય જે સિદ્ધ એ જ જાણે છે,

દૂર શું છે અને નિકટ શું છે !

તેં નથી કેશની તથા જોઈ,

આજ અંધાર શું છે – પટ શું છે !

લાટ કન્યાઓ જોવા આવે છે,

એક લાડી છે એની લટ શું છે !

ડૂબવાની ન છૂટ તરવાની,

તો પછી સિંધુ શું છે તટ શું છે !

જૂઠને પણ હું સાચ સમજું છું,

મારી જાણે બલા કપટ શું છે !

વ્હેલા મોડું જવું જ છે તો રામ,

શી ઉતાવળ છે એવી ઝટ શું છે !

કોઈ પણ વેશ ભજવે છે માનવ

એ નથી જો મહાન નટ શું છે !

અંત વેળા ખબર પડી ‘ઘાયલ’

તત્ત્વત: દીપ શું છે ઘર શું છે 

તલ તિલક મુગટ અમૃત ઘાયલ old classic

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..