Sandip Patel"kasak"

Others


2  

Sandip Patel"kasak"

Others


તરી શકતો નથી

તરી શકતો નથી

1 min 1.4K 1 min 1.4K

આ સમય વેરી સરી શકતો નથી,
કેદ પાંપણથી કરી શકતો નથી.

તારું આસન આજ કીકીમાં થયું                               ત્યાં વિરહના જળ ભરી શકતો નથી.                             પ્રેમ તારો છે સખી રાધા સમો,                 કાન થઇને છેતરી શકતો નથી.                                     આ નયનના બાણ વીંધીને ગયા!                             ઢાલ તનની ત્યાં ધરી શકતો નથી.                                  
તું ભલેને હોય સાગર પ્રેમનો,   થૈને મરજીવો તરી શકતો નથી.   છે ગઝલમાં શેરનો વરસાદ પણ,                     ત્યાં વ્યથા દિલ, ચીતરી શકતો નથી.   


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design