Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
અપાર પ્રેમ
અપાર પ્રેમ
★★★★★

© દક્ષેશ ઇનામદાર

Drama

1 Minutes   40    2


Content Ranking

નવપલ્લીત કર્યું વૃક્ષ લીધી કાળજી બની પ્રેમમાળી.

સીંચ્યું પ્રેમજળ રોમ રોમ સંવારી ભીની નજાકત ભરી.


શીખવ્યું ઘણું મીઠાં બોલથી કર્યો વિચાર કલ્પપ્રેમ ભરી.

કરું રક્ષા હર ઘડી ના આવે એક ઘસરકો તન મન કદી.


કરું અપાર પ્રેમ કોઈએ કદી ના કર્યો એવો હું આભ ભરી. 

જીવથી જોડ્યો જીવ "દીલ" બન્યું એક સાથ યુગો ભણી.

પ્રેમ કાળજી બોલ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..