Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
જાણપણું
જાણપણું
★★★★★

© Akha Chhapa

Classics

1 Minutes   166    7


Content Ranking

જાણપણું મેલીને જાણ્મ આફણિયે રે, શે નિરવાણ;

જાણ થયે જાણ્યું નહિ જાય, જાણણહારો બીજો થાય;

ઓછાયો નરને શું કળે,

સ્વે થાય અખા જો પોતે ટળે.

જાણ ઓછાયો નર છપ્પા Old classic

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..