Ramesh Parekh

Fantasy


0  

Ramesh Parekh

Fantasy


ગાતાં ખોવાઇ ગયું ગીત –

ગાતાં ખોવાઇ ગયું ગીત –

1 min 29 1 min 29

ગાતાં ખોવાઇ ગયું ગીત

કે ગીત હવે શોધું ક્યાં કલરવની ભીડમાં

ઘેઘૂર ઉજાગરામાં ઊગે તે રાતને

આથમી ન જાય એમ રાખું

ભીડેલી પાંપણમાં કોણ જાણે કેમ

ફરી ઊઘડે પરોઢ તો ય ઝાંખું

આખું આકાશ પછી આવીને બેસતું પંખીના ખાલીખમ નીડમાં

ગાતાં ખોવાઇ ગયું ગીત

કે ગીત હવે શોધું ક્યાં કલરવની ભીડમાં

આંગળીની ફૂંકથી ન ઓલવી શકાય

એવા પથ્થરમાં ઝળહળતા દીવા

પાણીથી ફાટફાટ છલકાતાં હોય તો ય

ચીતર્યાં તળાવ કેમ પીવાં

જંગલ તોડીને વહે ધસમસ લીલાશ અને ભીંજે નહીં તરણું યે બીડમાં

ગાતાં ખોવાઇ ગયું ગીત

કે ગીત હવે શોધું ક્યાં કલરવની ભીડમાં


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design