Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
' શું જોયું .. ? '
' શું જોયું .. ? '
★★★★★

© Harshida Dipak

Inspirational Others

1 Minutes   13.3K    9


Content Rankingનભ ઉપરના ચંદલિયાએ અવની પર શું જોયું ..?

સરવર જળમાં ચાંદો દેખી તરવાને મન મોહ્યું !

એમ એવું તે શું જોયું ...?


વીજળી વેગે દોડી આવી સરવર પાળે બેઠો,

પાણીનો પરપોટો ઝબકે એમ જઈને પેઠો,

પાણી માથે હાથ અડે ત્યાં જલતરંગ થઈ ડોલ્યું ....!

એમ એવું તે શું જોયું ...?


અડધી રાતે અજવાળામાં મનમાં શું શું ખોલ્યું ?

ગમતીલાની ગાંઠ બંધાવી સરવરનું જળ બોલ્યું !

આકાશી અજવાળાં પહેરી ઝાંઝરિયે મન મોહ્યું ....!

એમ એવું તે શું જોયું ...?


-

નભ ચાંદ તારલિયા

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..