Jitendra Bhavsar

Abstract Classics Inspirational


1.0  

Jitendra Bhavsar

Abstract Classics Inspirational


ગઝલ

ગઝલ

1 min 123 1 min 123

જગમા જ રહીને જગની પાર, મારાથી શું પહોંચાશે કે? 

તારા કાયમ ખુલ્લા છે દ્વાર, મારાથી શું પહોંચાશે કે? 

ચક્કર ચાલે મનમાં એવું, લાગે કશું જ ન કરવા જેવું ,

ચોખ્ખેચોખ્ખા ને બારોબાર, મારાથી શું પહોંચાશે કે? 


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design