Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
જીવતર
જીવતર
★★★★★

© Chaitanya Joshi

Drama Fantasy Inspirational

1 Minutes   13.7K    7


Content Ranking

સૌમાં સમભાવ રાખીએ તો જ જીવતર દીપે,

સમદ્રષ્ટિથી અવલોકીએ તો જ જીવતર દીપે,


પુત્રપુત્રીને માતપિતા સરખો પ્રેમ જ આપતાં,

સમભાવથી જો વરતીએ તો જ જીવતર દીપે,


અટકે ભ્રૂણહત્યાને ભેદભાવ જગતનાં ટળતાં,

સમભાવ જો પ્રગટાવીએ તો જ જીવતર દીપે,


દીકરીને વહુનો તફાવત ના રહે કોઈ કુટુંબમાં,

વૃદ્ધાશ્રમમાં ના મોકલીએ તો જ જીવતર દીપે,


નાતજાતનાં ભેદ ભૂલીને માનવતાને વરીએ,

આંદોલનોને હવે સંકેલીએ તો જ જીવતર દીપે,


હરિહરનાં ભેદને પંથભેદે માનવ ગયો વહેંચાઈ,

પ્રત્યેકમાં પરમેશ વિચારીએ તો જ જીવતર દીપે,


રંક-તવંગર, જ્ઞાની-નિરક્ષર, પશુ, માનવ, વનસ્પતિ,

સમભાવ દરેકમાં આરોપીએ તો જ જીવતર દીપે,


સીનીયર - જુનિયર, પોતાનાં-પારકાં, વયનાં ભેદે,

સ્નેહ સઘળે સૌ સંચારીએ તો જ જીવતર દીપે.

#love #care #life #glow

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..