Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
યાદનાં ઘર
યાદનાં ઘર
★★★★★

© Umesh Joshi

Others

1 Minutes   14.1K    6


Content Ranking

સુખ વહેંચી લીધું એ સારું થયું, 
એટલે તો દદઁ સહિયારું   થયું. 

એક સપનું રોજ અણધાર્યું આવે,
આંખ મળતાં મારું એ તારું થયું. 

સાવ સાચું જીવવું અઘરું પડે,
 સાપના દરમાં કિડિયારું થયું. 

લાગણીને કોઈ તો રોકો હવે,
 યાદના ઘરમાંય અંધારું થયું. 

આવનારા આંસુ રોકાતા નથી, 
એટલે જળ દરિયાનું ખારું થયું. 

 

લાગણી યાદ આંસુ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..