Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
હવે તો આવો હરિ..!
હવે તો આવો હરિ..!
★★★★★

© Chaitanya Joshi

Drama Fantasy

1 Minutes   13.7K    9


Content Ranking

કેટકેટલો વધી રહ્યો છે અત્યાચાર હવે તો આવો હરિ,

ધરા સહીસહીને થાકી પાપાચાર હવે તો આવો હરિ,


સજ્જનોને અહીં સદાય શૂળ છે થાય છે એની હાર,

તોય તમે શેષશયન ન છોડનાર હવે તો આવો હરિ,


તારા ભક્તોને પડતી ભીડને એને હોય ત્રાસ અપાર,

એને નથી તારા સિવાય આધાર હવે તો આવો હરિ,


લીલાલહેરે મ્હાલે છે દૃષ્ટો નથી એને કોઈ પૂછનાર,

આવું કેટલું ચલાવવું કિરતાર હવે તો આવો હરિ,


વગર વાંકે દંડાય છે ઘણાને દોષી થઈ જતાં ફરાર,

ભલાને આફત વરસે અનરાધાર હવે તો આવો હરિ.

#god #Request #loss

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..